INWESTYCJA OSIEDLE BARTNICZA OBJĘTA JEST PROGRAMEM „MIESZKANIE DLA MŁODYCH”

Dnia 14 maja 2013 r. rząd przyjął projekt ustawy dofinansowania kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.

Program wystartował 1 stycznia 2014 r. i trwać ma do końca 2018.

Wnioski o kredyt z dopłatą będą mogły być składane do 30 września 2018 r.


Podstawowe założenia programu:

 1. Beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych będą Osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka,
 2. Program polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków
 3. Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT),
 4. Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:
  • w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m²,
  • małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m²,
  • jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy,
 5. Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie,
 6. Limit powierzchni nieruchomości wynosi: w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej – (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m²,
 7. Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat,
 8. Kredyt powinien zostać udzielony wyłącznie w walucie polskiej,
 9. Wkład własny nie może być większy niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania,
 10. Beneficjenci programu nie powinni posiadać mieszkania. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości lub posiadanie nieruchomości otrzymanej na drodze spadku,
 11. Razem do kredytu przystąpić mogą zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas). Poza tym – rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

mdm mieszkanie dla młodych

Jesteś zainteresowany zakupem mieszkania w ramach programu MdM?